Krongrus

Dekorgrus i storsäck för dekoration av utemiljö. Enkelt, snyggt och praktiskt! Krongrus anläggning finns i Östergötland i närhet av Norrköping. Stora volymer kan köpas på lösvikt. Kontakta oss för information om närmaste återförsäljare.

Vårt sortiment

 • Gårdsgrus
  8-16 cm

 • Dekorgrus
  16-32 cm

 • Dekorgrus
  32-64 cm

 • Dekorgrus
  64-90 cm

 • Kullersten
  150-250 cm

 • Solitärsten
  ≥250 cm

Användningsområden & materialåtgång

Benämning Används bland annat till Utläggnings­tjocklek (cm) En säck räcker till ca (m2) Ca-vikt (ton/m3) Ca-vikt (ton/säck)
Gårdsgrus 8-16 cm Grusgångar, källargolv 3-4 cm 20 m2 1,45 1.05
Dekorgrus 16-32 cm Vid husgrunder, planteringar 4-8 cm 12 m2 1,45 1.05
Dekorgrus 32-64 cm Vid husgrunder, planteringar 8-10 cm 8 m2 1,45 1.05
Dekorgrus 64-90 cm Slänter, kontrastytor 15-20 cm 4 m2 1,45 1.05
Kullersten 150-250 cm Stensättningar, murar 1,45 1.05
Solitärsten ≥250 cm Trafikhinder, murar Ej i säck Ej i säck

Gårdsgrus 8-16 cm

Gårdsgrus 8-16 är ett klassiskt grus som lämpar sig fantastiskt bra till grusgångar. De små bönformade stenarna för tankarna till svensk sommar med grönt gräs, solsken och välkrattade grusgårdar. Låt dina bara fötter masseras när du går på de mjuka små juvelerna. En fröjd för både ögon och fötter med andra ord!

Vill du få en snygg och trevlig miljö i vin- eller jordkällaren? Lägg gårdsgrus 8-16 på golvet. Snyggt, prisvärt och enkelt.

Dekorgrus 16-32 cm

Dekorgrus 16-32 är en lättarbetad produkt som går att kratta ut på anlagd yta. Lägg stenarna mot husets sockel och du får en nätt och vacker yta som dessutom ventilerar sockeln.

I gruset bor även en liten trädgårdsmästare. Lägg ut gruset mellan planteringsraderna och det hjälper till att minska ogrästillväxt. Dessutom jämnar gruset ut mikroklimatet vid plantorna. Dekorgruset minskar även uttorkningseffekten på jorden något.

Dekorgrus 32-64 cm

Dekorgrus 32-64 används när stenarna hos kusinen 16-32 upplevs för små. Egenskaperna mot husets sockel är desamma, men ytan upplevs grövre.

En lite rejälare sten när du inte vill att den anlagda ytan skall se ut som en grusgång. Gruset skapar en levande yta full av naturnära nyanser. Använder du lövblås? Dekorgrus 32-64 ligger kvar!

Dekorgrus 64-90 cm

Dekorgrus 64-90 är vårt grövsta dekorgrus. Skapa spännande landskap och kontraster med dessa stenar som ger en grov struktur och råhet. Lägg stenarna i en rabatt och låt växterna leta sig fram mellan dem. Använd dem som komplement till någon av våra finare fraktioner.

Dekorgrus 64-90 är den av våra dekorfraktioner som ligger mest stilla, och lämpar sig därför till slänttäckning.

Kullersten 150-250 cm

Kullersten sättes i sand eller stenmjöl och blir en vacker stensättning som för tankarna till gamla tiders gator och torg. Anlägg en kullerstensättning för att bryta av en strikt plattsättning, eller stensätt en svårskött slänt.

Kullersten kombinerat med vårt specialsortiment, solitärsten, utgör byggmaterialet till fantastiskt vackra stenmurar.

Solitärsten ≥250 cm

Vårt specialsortiment, solitärsten, består av stenar med dimensionen från 25cm och uppåt. Stenarna används till murbyggnation eller trafikhinder.

Solitärsten säljes ej i säck.

Krongrus

KrongrusTM
Viby
614 96 Östra Ryd

Stenarna på bilderna är sköljda. Färgåtergivningen på bilderna kan skilja sig mot verklig vara. Stenarna i våra säckar är en naturprodukt. Enstaka naturligt spräckta stenar kan därför förekomma. Storleksintervallen på stenarna och vikten på de säckade varorna är ungefärliga. Emballage i form av storsäck är en engångsprodukt. Materialet kan under transport sjunka ihop något. Säckarna fylls dock alltid fulla vid paketeringen. Information på denna webbsida skall ses som inspiration. Ansvar för produkternas lämplighet i det enskilda fallet ligger hos nyttjaren.